Terapia bazalna Gryfino

Terapia bazalna Gryfino

Edukacja kobiet z dużą niepełnosprawnością sprzężoną do dzisiejsza była sprawą marginalizowaną. W zeszłych latach można określić korzystne zmiany w współczesnym zakresie. Powstaje jeszcze więcej nowych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i nauk, które mówią na potrzeby rozwojowe tej linii dzieci oraz młodzieży dzięki tak dobranej ofercie terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej oraz odpowiedniej infrastrukturze.

Terapia bazalna Myślibórz

 

Część uczniów z przyczyn zdrowotnych nie może odbywać obowiązku szkolnego na terenie placówki oświatowej. Wówczas podopieczny otoczony jest nauczaniem indywidualnym realizowanym w budynku rodzinnym. Wśród uczniów realizujących obowiązek szkolny poza nauką są dzieci wymagające stosowania procedur medycznych, tj. dializowane, korzystające zazwyczaj lub czasowo z respiratora lub/i mienia medycznego z wykorzystaniem sondy, oddychające za pomocą rurki tracheostomijnej i wymagające regularnego oczyszczania dróg oddechowych, a też inni hospitalizowani pacjenci.

 


Adresaci stymulacji bazalnej

Jedną z metod terapii kobiet z dużą niepełnosprawnością intelektualną, których rozwój motoryczny nie przekroczył piątego miesiąca wieku rozwojowego a poznawczy – dwunastego, jest stymulacja bazalna – koncept pedagogiczny opracowany przez prof. Andreasa Fröhlicha. Metoda stymulacji bazalnej wykorzystywana jest zarówno w produkcji z dziećmi oraz młodzieżą dotkniętą wadą będącą skutkiem czynników prenatalnych i okołoporodowych, kiedy także z osobami odpowiedzialnymi, które wskutek wypadku uległy poważnym uszkodzeniom neurologicznym, a jeszcze w terapii chorób neurodegeneracyjnych a do prowadzenia rolom w okresie terminalnym.
Jak wykorzystać stymulację bazalną w szkoleniu indywidualnym?

zobacz również czy anemia sierpowata jest uleczalna

Osoba z dużą niepełnosprawnością sprzężoną zgłasza się przez ciało, całym sobą. Brak odczuwania swego ciała, do jakiego robi już sześciogodzinne całkowite unieruchomienie wprowadza człowieka w stopień na pograniczu wypoczynku i chronienia, w którym samoświadomość i pamięć tego, co go zawiera, stopniowo zanika. Pracowanie w takim stanie może bronić się codziennością kobiet z ważnymi uszkodzeniami neurologicznymi, a w końcu jechać do stagnacje i apatii. Terapia bazalna leczy w wyborze dobrej pracy do energie i spokoju, umożliwia zorganizowanie aktywności własnej dziecka poprzez poszukiwanie możliwych jakości i wskazanie właściwych materiałów, wspiera podopiecznego w kierunku realizacji podstawowych funkcje pielęgnacyjnych, modeluje sposób gry i przychodzi na rozwój komunikacyjny i poznawczy dziecka.
Terapia bazalna a regulacja oddechu

Tym, co w terapii bazalnej przynosi uczniowi wiele korzyści, jest stymulacja somatyczna – zrytualizowana stymulacja dotykowa ciała i/lub twarzy, która przez stały, przewidywalny schemat zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, wysyłając do zmniejszenia napięcia mięśniowego, relaksacji i regulacji oddechu. To niebywale ważna strefa, zważywszy na często będącą u dzieci skoliozę doprowadzającą do trudności oddechowych.

Źródło artykułu: Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

 

Terapia bazalna Myślibórz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *